ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντές Α’ Μέσης Γενικής για Θρησκευτικά, Αγγλικά και Οικιακή Οικονομία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Αρ. Φακ.

10860  Χριστοδούλου Γεώργιος

7812 Αδάμου-Πέκα Ευσεβία

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Αρ. Φακ.

9587  Σάββα-Σωφρονίου Μαρία

15859  Ρωσσίδου Ελένη

10313  Πάντη Ελισάβετ

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρ. Φακ.

11092 Λοίζου-Καλημέρα Δέσπω
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

641