ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε Β. Διευθυντή Α Μέσης Γενικής για Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (4 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 14784

Μενοίκου Μιχάλης

209.90

10484

Γαλιούνας Κωνσταντίνος

208.90

14779

Μαννούρης Παναγιώτης

207.90

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11255

Γ ρηγορίου-Ιακωβίδου Ήβη

207.73

10686

Χαραλάμπους Άννα

207.73

16869

Φαλάς Αναστάσιος

206.75

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10780

Ζωγράφος Ανδρέας

205.58

14801

Ζάγγουλος Νικόλαος

205.08

15950

Τριμικλινιώτης Μιχαήλ

205.00

Αρ. Φακ. 9327

Αντωνίου Νίκη

204.73

14786

Ευσταθίου Ευστάθιος

204.58

9961

Νεοκλέους-Χαραλαμπίδη Μαρία

203.73

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

388