ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α’ Μέσης Γενικής για Χημεία και Φυσιογνωστικά/Βιολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Αρ. Φακ.

9052 Ιακωβίδου Μαρία

10285 Ι ωάννου-Χαραλάμπους Ανδρούλλα

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ.

14761 Μαυρικίου-Γρηγορίου Ελένη

14758 Κοκκοφίτου-Ζαχαρίου Αυγούστα

9275 Μαρκίδου-Γιωργαλλά Μαργαρίτα
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

432