ΕΕΥ: Προαγωγές σε Διευθυντές Α' Μέσης Γενικής για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ.

11369 Αντωνιάδης Αλέξης

11368 Σταύρου Αντώνης

10317 Ανδρέου Παναγιώτης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

543