ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α10

Αρ. Φακ. 7297

  Παντελίδου Σαλώμη

14414

  Ττοφή Ανδρέας

15005

  Σιεϊττάνης Ανδρέας

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

331