ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τη ΣΕΑ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ.

10645 Κωνσταντίνου Κυριάκος

10183 Χατζηγέρου Γεωργία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

700