ΕΕΥ: Προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής για Μηχανική Αυτοκινήτων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων στον Θεράποντος Νίκο (ΠΜΠ.11013) με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

398