ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για Εμπορικά/Οικονομικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ TA ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ. Φακ.

17826 Κιτρομηλίδου Σωτηρούλα

17348 Κυριάκου Γιωργούλλα

18027 Θεοφάνους Χαράλαμπος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

545