ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή Β. Διευθυντών Α Μέσης Τεχνικής για Ξυλουργική – Επιπλοποιία / Σχεδίαση Επίπλων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ξυλουργική - Επιπλοποιία / Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ / ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7602

  Δημητρίου Γιώργος

211.30

9625

  Χριστοφόρου Ανδρέας

209.30

11016

  Χαραλάμπους Αρτέμης

206.25
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

290