ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής για τη Φυσική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ.

14879 Πεττεμερίδης Άριστος

9972 Κλειτή Μαρία

11677 Βαρνάβα Σέργιος

11156 Παπαφώτης Μιχάλης

10759 Χατζησάββα-Πάντου Μαρία

12451 Δημητρίου Δημητράκης

12406 Σαββίδης Λάμπρος

10326 Γεωργίου Άγγελος

14133 Τζιάμπος Χρίστος
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

744