ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική (Ειδική Εκπαίδευση)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 12 Απριλίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β)    Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ)     Οι εν λόγω διορισμοί με σύμβαση λήγουν την 15η Ιουλίου 2021.

(δ)    Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τονπίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Λογοθεραπείας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

21734

  Μύρια Μαρτζιτάνη

Λευκωσία (23) + Παλαιομέτοχο (6)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

21461

  Ιωάννα Νεοκλέους

Λεμεσό (16) + Άγιο Τύχωνα (7) + Καλό Χωριό Λ/σού (6)

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

575