ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά (5 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 8551

Ταουσιάνη Ανδρούλα

220.82

9182

Σάββα-Τζανίνη Μαρία

220.23

8770

Κωνσταντίνου-Σωτηριάδου Αριάδνη

219.85

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12388

Αντωνιάδου-Κούκου Φωτεινή

219.40

8573

Αναστασίου-Τσιαλτά Παναγιώτα

219.27

9973

Χαριλάου Χάρης

218.87

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 8139

Κουλουμή Ελένη

218.82

8556

Αναστασίου Ελένη

218.53

7963

Δημοσθένους-Μίχα Παναγιώτα

218.37

Αρ. Φακ. 9175

Παπαδοπούλου-Ζαντήρα Λιάνα

218.02

12158

Μιχαήλ Γεώργιος

217.38

8883

Χριστοδούλου Χρυσόστομος

216.95

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 8885

Χαραλάμπους Χαράλαμπος

216.65

8791

Ιάκωβου-Σκορδή Παναγιώτα

216.45

9575

Διομήδους Γεώργιος

215.97

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


932