ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή ΜΓΕ για Σχεδιασμό καιι Τεχνολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία (6 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 14646

Μέττας Αλέξανδρος

215.12

11749

Χατζηπάτσαλος Δημήτρης

213.13

14649

Παφίτης Ανδρέας

213.10

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12681

Καρατζιής Παναγιώτης

212.64

17801

Πούλλαδος Γ ιώργος

212.00

14264

Ιωαννίδου-Κωνσταντινίδου Ιωάννα

211.97

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14347

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος

211.00

12633

Βραχνός Γεώργιος

210.92

14329

Παμπόρης Γεώργιος

210.84

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 12081

Κανικλίδης Μάριος

210.75

14652

Μακρυνικόλας Σάββας

209.81

14262

Μεσαρίτης Γεώργιος

209.30

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14260

Πέτρου Ανδρέας

209.30

15337

Ιωάννου Γιαννάκης

208.59

12582

Χριστοφορίδου Μαρία

207.27

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16075

Χατζηαριστείδης Κώστας

206.75

12829

Αλεξάνδρου Σωτήρης

206.30

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


999