ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη ΣΕΑ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 10644 Καννάουρου Στεφανία

                11339 Βασιλείου Ιωάννης

                11360 Βέργας Χαράλαμπος
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1237