ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 16839 Αντωνιάδης Χρήστος
                16643 Μιχαήλ Μιχαλάκης
                17224 Κουτσούλης Μιχάλης
                 8531 Κόνσολος Δημήτρης
                9559 Γεδεού-Ευριπίδου Ελισάβετ
                16180 Στυλιανούδης Φίλιππος
                9798 Πιτσιατάρης Παναγιώτης
                7369 Τουραπή-Κουννή Ανδρούλα
               10255 Κούτας Οδυσσέας
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


586