ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέσεις Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Πληροφορική/ Επιστήμη Η/Υ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.

Αρ. Φακ. 16518 Κατσούλη Αθηνά
14829 Γαβριηλίδης Χρήστος
14790 Κωνσταντίνου Θεόδουλος
15024 Στυλιανού Νικόλας
15476 Βιολάρης Σάββας
16020 Ζαντής Κώστας
16047 Αντωνίου Κωνσταντίνος
14616 Σωτηριάδης Ιωάννης
14791 Γεωργιάδης ΚωνσταντίνοςComments (0)

Add a new comment:


Newsletter


822