ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντές Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ. Φακ.

16033 Κρητικού Μαρία

15079 Χρίστου Βαθούλα

7177 Λουκαΐδου Αντρούλα

6465 Ευθυμίου Στέλλα

5303 Γιαλλούρη Αναστασία

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


393