ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για Προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για την Ειδική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τη μοναδική υποψήφια για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Ειδική Εκπαίδευση (1 θέση). Στον κατάλογο έχει περιληφθεί η ακόλουθη, η οποία και καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 6192 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


540