ΕΕΥ:Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για Οικιακή Οικονομία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Οικιακή Οικονομία στην Χαριδήμου – Φιλίππου Χριστιάνα (ΠΜΠ.9246) με ισχύ από 1.9.2021.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


628