ΕΕΥ: Προαγωγές σε ΠΛΕ και Επιθεωρητή Α΄


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ. Φακ. 7331

    Γεωργίου Κωνσταντίνος

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α

1' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

Αρ. Φακ. 11681

    Νικολάου Νίκος

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2055