ΕΕΥ: Προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για τα Αγγλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2022, στην Ξάνθου Μαρία (Π.6290).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


923