ΕΕΥ: Προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για τα Αγγλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2022, στην Ξάνθου Μαρία (Π.6290).

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


734