Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τη Φυσική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ.

10615    Παντελή-Καζάνου Μαρία

8214    Μούγιαννου-Πιστέντη Ντανιέλλα

7783     Λοφίτης Πέτρος

 8144    Γεωργίου Βαλεντίνη

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


688