Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11 (1 θέση). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]y το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α11

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10274

   Χατζηιωσήφ Μάριος

198,58

11604

   Πέρδικου Παναγής

197,83

11381

   Μάρκου Ανδρέας

195,17
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


553