ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή Βοηθών Διευθυντών Α' Μέσης Γενικής για Αγγλικά και Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των Εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (3 θέσεις) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (4 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 17204

  Δανιήλ Δανιέλλα

202.67

15936

   Αγαπίου Ζωή

200.67

15647

   Γεωργίου Ηλιάνα

200.25

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12169

   Χριστοδουλίδου Νίκη

200.25

9785

  Γερολέμου Χριστάκης

197.25

                    ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 7946

   Ευαγόρου Βάκης

204.25

8239

   Καλογήρου Ανδρέας

204.25

7278

   Παπαδοπούλου Μαρία

204.25

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 8529

   Τοουλάκος Μιχαήλ

204.25

10904

   Ταύρου Ανδρέας

204.00

8539

   Ττοφή Χριστοφής

202.25

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 9578

   Χρήστου Χαράλαμπος

202.00

9169

   Πούλλακος Χρήστος

200.25

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


963