ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β Διευθυντή Μέσης Γενικής για Οικιακή Οικονομία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρ. Φακ.

14316   Παύλου Ιωσηφίνα

15121   Παλμύρη Μαρία

12401   Νεοφύτου-Κοπσάν Σαμπίνε

12486   Σαραντοπούλου Βασιλική

14625   Χαραλάμπους-Θρασυβουλίδη Νικολέτα
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1076