ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Αρ. Φακ.
8951    Καππαή Βασιλική

8505    Δημητρίου Μαρούλα

9973    Χαριλάου Χάρης

9575    Διομήδους Γεώργιος
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1231