ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

16 Μαι 2023 - 14:17


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Χημεία

15 Μαι 2023 - 13:50


ΕΕΥ: Προαγωγες στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Πληροφορική/ Επιστήμη ΗΥ

12 Μαι 2023 - 16:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά

11 Μαι 2023 - 11:43


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε 3 θέσεις Επιθεωρητή Α΄ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

10 Μαι 2023 - 13:37


ΕΕΥ: Διορθωτική - Συνεντεύξεις για προαγωγή ΠΛΕ στη Δημοτική Εκπαίδευση

09 Μαι 2023 - 14:02


ΕΕΥ: Διορθωτική. Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

09 Μαι 2023 - 13:21


EEY: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ στη Δημοτική Εκπαίδευση

08 Μαι 2023 - 15:33


ΕΕΥ: Νέα - Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ

05 Μαι 2023 - 13:24


ΕΕΥ: Νέα - Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής για τη Χημεία

05 Μαι 2023 - 13:17


Newsletter