ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Μουσική και Σχεδιασμό και Τεχνολογία

24 Απρ 2023 - 13:48


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β. Διευθυντή Μεσης Γενικής Εκπαίδευσης για Γαλλικά

21 Απρ 2023 - 13:04


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης

20 Απρ 2023 - 15:35


ΕΕΥ: Διαφοροποίηση ημερομηνιών για συνεντεύξεις προαγωγών

19 Απρ 2023 - 13:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής για τη Χημεία

18 Απρ 2023 - 23:31


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για Αγγλικά και Εμπορικά/Οικονομικά

18 Απρ 2023 - 23:26


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Γεωγραφία και Οικ. Οικονομία

11 Απρ 2023 - 14:03


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής για τη ΣΕΑ

10 Απρ 2023 - 15:31


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Τεχνικής για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Η.Υ.

10 Απρ 2023 - 15:27


ΕΕΥ:Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

07 Απρ 2023 - 18:21


Newsletter