ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής για τη ΣΕΑ

10 Απρ 2023 - 15:31


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Τεχνικής για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Η.Υ.

10 Απρ 2023 - 15:27


ΕΕΥ:Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

07 Απρ 2023 - 18:21


ΕΕΥ:Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Μουσική και Σχεδιασμό και Τεχνολογία

31 Μαρ 2023 - 14:45


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

31 Μαρ 2023 - 14:37


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά

31 Μαρ 2023 - 14:33


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή Μέσης Τεχνικής για τη Διακοσμητική

31 Μαρ 2023 - 14:25


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική Αγωγή

31 Μαρ 2023 - 14:18


ΕΕ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική

31 Μαρ 2023 - 14:12


ΕΕΥ: Συνετεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

28 Μαρ 2023 - 15:09


Newsletter