ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης προαγωγής Επιθεωρητή Δημοτικής

30 Οκτ 2014 - 15:15


EEY: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Διευθυντή Δημοτικής και Προδημοτικής

22 Σεπ 2014 - 12:48


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής

17 Σεπ 2014 - 14:02


Προαγωγές σε Διευθυντή στη Μέση Γενική

11 Σεπ 2014 - 12:56


ΕΕΥ: Προαγωγές στην Ειδική Εκπαίδευση

09 Σεπ 2014 - 11:22


ΕΕΥ: Προαγωγή στην Τεχνική Εκπαίδευση

05 Σεπ 2014 - 12:22


EEY: Προγραμματίζονται προσωπικές συνεντεύξεις για την πλήρωση 13 θέσεων Διευθυντή Μέσης Γενικής

04 Σεπ 2014 - 11:05


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Β. Διευθυντή στην Ειδική Εκπαίδευση

02 Σεπ 2014 - 11:54


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Διευθυντή Τεχνικής

02 Σεπ 2014 - 08:53


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Τεχνική

01 Σεπ 2014 - 11:23


Newsletter