ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία

24 Μαρ 2023 - 13:30


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μ. Γενικής για Γεωγραφία και Οικ. Οικονομία

21 Μαρ 2023 - 15:36


ΕΕΥ: Συνενετεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για ΣΕΑ

21 Μαρ 2023 - 15:29


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Τεχνικής για Ηλεκτρολογία-Μηχανική Η.Υ.

17 Μαρ 2023 - 14:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά-Βιολογία

17 Μαρ 2023 - 13:56


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης

16 Μαρ 2023 - 17:10


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄Μέσης Γενικής για τη Φυσική Αγωγή

16 Μαρ 2023 - 17:05


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τα Εμπορικά-Οικονομικά, ΣΕΑ και Χημεία

15 Μαρ 2023 - 13:42


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης

14 Μαρ 2023 - 14:22


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για Μουσική, Σχεδιασμό και Τεχνολογία και Τέχνη

13 Μαρ 2023 - 13:58


Newsletter