ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης προαγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πιο κάτω θέση προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-   Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (1 θέση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 30 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 16 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


806