Συνεντεύξεις για Προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για Προδημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση (μία θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκε η ακόλουθη υποψήφια, η οποία καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. Π.6188

Μάρκου Χαμπούλα

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


616