Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (μία θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

 Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. Π.5795

 Αντωνίου-Κυπριανού Παναγιώτα

Π.5463 

 Ζαννεττίδου Δέσποινα

Π.5950 

 Παπαχριστοδούλου Χριστίνα

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

   Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


894