Τέσσερις αναδρομικές προαγωγές στην εκπαιδευτική υπηρεσία


Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνονται τέσσερις αναδρομικες προαγωγές στην εκπαιδευτική υπηρεσία:

- Ο κ. Αντώνιος Ζαμπάς, ο οποίος είχε προαχθεί από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Εμπορικά/Οικονομικά (γνωστοποίηση αρ. 144 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4516 και ημερομηνία 25.2.2011) και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, απόφαση η οποία ακολούθως παραμερίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου 2011.

- Ο κ. Ευάγγελος Προδρόμου, ο οποίος είχε προαχθεί, αναδρομικά, από 1η Σεπτεμβρίου 1998 στη μόνιμη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, (γνωστοποίηση αρ. 49 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5095 και ημερομηνία 26.1.2018) και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου 1998.

- Η κ. Σοφία Ιωάννου-Γεωργίου, η οποία είχε προαχθεί, αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου 2015 στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (γνωστοποίηση αρ. 944 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5165 και ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2018) και της οποίας η προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2015.

-Η κ. Ειρήνη Μαυρή, η οποία είχε προαχθεί, αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου 2015 στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (γνωστοποίηση αρ. 944 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5165 και ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2018) και της οποίας η προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2015.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


596