ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για Προδημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση στην Μάρκου Χαμπούλα (Π.6188) με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2023.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


554