ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 6014

  Αγκαστινιώτου Μαριάννα

205.25

6731

  Κούτσιου-Ρουσιά Μαρία

204.25

6277

  Πασχάλη Ανθίας

203.25

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


688