ΕΕΥ: Προαγωγές σε 4 θέσεις Επιθεωρητή Α’ - Μέση Γενική Εκπαίδευση

02 Ιουν 2023 - 13:53


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

01 Ιουν 2023 - 13:41


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά

01 Ιουν 2023 - 13:28


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Μέσης Γενικής

29 Μαι 2023 - 15:09


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για την Τέχνη

26 Μαι 2023 - 14:15


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά

25 Μαι 2023 - 14:05


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά

24 Μαι 2023 - 14:15


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α για τη Φυσική

23 Μαι 2023 - 14:47


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

18 Μαι 2023 - 10:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

17 Μαι 2023 - 13:27


Newsletter