ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α για τα Μαθηματικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 12602

  Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

9431

  Χρυσάνθου Άννα

11532

  Κυριακού Κυριάκος

9231

  Σαββίδου-Κασπαρή Ανδρούλα

15397

  Ηροδότου Ρωζάνα

9848

  Χριστοφόρου-Στεφάνου Έλλη

11306

  Αθανασίου Ανδρέας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1612