ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α Μέσης Γενικής Α για τη Φυσική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ. 9478

  Ελευθερίου Μάρω

8997

  Παπαναστασίου Ερμιόνη

9433

  Χριστοφίδου Ελπίδα

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1245