ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄Μέσης Γενικής για τη Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 10904

  Ταύρου Ανδρέας

7151

  Παντζιαρά Χαριθέα

10659

  Τοουλιάς Κωνσταντίνος

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


779