ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στον πιο κάτω εκπαιδευτικό λειτουργό με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ. Φακ. 6277

 Πασχάλη Ανθίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1264