ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά-Βιολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (3 θέσεις). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης. 

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10449

  Αμιαντίτου-Εισοδίου Αιμιλία

216.53

15588

  Σοφοκλέους Ανδρέας

215.94

18172

  Καζάκου Παύλος

215.30

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11773

  Μεταξάς Στέλιος

215.02

17009

  Λοΐζου-Γεωργίου Θεονίτσα

214.97

15279

  Πέτρου-Αβραάμ Ροδούλα

213.93

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11626

  Ιωαννίδη-Μιχαηλίδου Παναγιώτα

213.13

17552

  Σωρός Ιωάννης

210.92

15271

  Αργυρίδου Μαρία

209.33

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15272

  Γαβριήλ Σταθούλα

209.33

15425

  Μέττα Μαρία

209.33

15278

  Πούγιουρου-Ιωάννου Παναγιώτα

209.33
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1037