ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Τεχνικής για Ηλεκτρολογία-Μηχανική Η.Υ.


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (4 θέσεις). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 15855

  Χατζησοφοκλέους Άριστος

207.33

15226

  Λιασής Γρηγόρης

207.25

17635

  Μαχαιρά Μαίρη

205.25

17065

  Βασιλείου Ανδρέας

205.08

Ώρα 10.30 π.μ.

11376

  Κανάρης Αντώνης

203.92

16187

  Σιήππης Γεώργιος

203.67

14420

  Σγουρομάλλης Πάρις

203.50

16118

  Προκοπίου Προκόπης

202.33

16215

  Κούλλουρος Σώτος

199.58

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


779