ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μ. Γενικής για Γεωγραφία και Οικ. Οικονομία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Γεωγραφία (1 θέση) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία (3 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 18837

Αλετράρης Γεώργιος

204.09

17435

Σεκκές Γεώργιος

202.34

17393

Λαζαρίδου Κωνσταντίνα

198.58

 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11499

  Μαλτέζου-Πιλάτη Ελένη

216.70

12488

  Κλεάνθους Άντζελα

212.93

11682

  Τζιονή-Παναγίδου Αλεξία

212.43

 Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15304

  Λουκαΐδου Βασιλική

211.93

12490

  Ζωγράφου Μαρία

210.93

14774

  Παφίτη Δέσποινα

210.85

 Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 12493

  Κυριάκου Έλενα

209.93

14317

  Καραολή Παναγιώτα

209.13

15603

  Παπαϊωάννου Πωλίνα

209.13
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1042