ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να  προσφέρει  προαγωγή  στους  πιο  κάτω  εκπαιδευτικούς  λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ. 18172

  Καζάκου Παύλος

10449

  Αμιαντίτου-Εισοδίου Αιμιλία

15588

  Σοφοκλέους Ανδρέας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1394