ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για  προαγωγή στη θέσηΒοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (6 θέσεις). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10710

Παναγιώτου-Κουρτελλή Στέλλα

218.77

11419

Κωνσταντίνου Χριστούλλα

216.45

16952

Πασπαλίδη Θεοδώρα

216.40

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11182

Ευσταθίου-Τόφαλλου Ελένη

215.28

11166

Τριανταφυλλίδου-Λιοτατή Σκεύη

215.28

11371

Αδάμου-Γεωργίου Φωτούλα

214.93

 Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14178

Τρύφωνος Τρύφωνας

214.05

18304

Ευσταθίου Μαργαρίτα

212.67

14175

Χατζηνεοφύτου-Ζένιου Άννα

211.85

10808

Δημητρίου Κυριακή

211.35

16132

Σωκράτους-Αριστοδήμου Μαρίνα

208.93
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1394