ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε 3 θέσεις Επιθεωρητή Α΄ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή (μία θέση), Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Μαθηματικά (μία θέση) και Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Αγγλικά (μία θέση). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: 

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ώρα 9.30 π.μ

Αρ. Φακ.9712

  Παρασκευάς Σάββας

8096

  Στυλιανού Σοφοκλής

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ

Αρ. Φακ.11307

  Κορέλλη Διαννέλλου Σωτηρούλα

11532

  Κυριακού Κυριάκος

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ώρα 10.30 π.μ

Αρ. Φακ. 14304

  Παρασκευά-Χριστοδουλίδου Έλενα

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2571