ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Μέση Γενική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) στον Τορτούρη Μιχάλη (ΠΜΠ 9714), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2408