ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση στον Παπαδόπουλο Χρίστο (Π. 5486), με ισχύ από 12 Ιουνίου 2023
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1087